G2:129b(Rubrik:)
Geometrisk charta af Tiurlösa i Lööth sochn och Förebo häradh.


(Karttext:)
Unesta eghor i Ahlböke sochn mötha.
Haghlunda eghor i Ahlböke sochn möther.
Jerppesta eghor i Kiöpingz sochn mötha här.
Ahlfwaret möther på dhenne sijdhan.
Engh.
Engh.
Norra gierdhet.
Möhrby eghor mötha på dhenne sijdhan.
Södhra gierdet.
Preste stom.
Präste stom.
Engh.
Nota Bene. Twenne horfwor som ligga widh Löthz kyrckia hwillka och
           lydha här undher och äre annoterade medh signo NB.
Ahlfwaret möther här.
Ahlfwaret möther.