G2:129c(Beskrivning:)
                  Descriptio.                    Horfwor. norr.     södher. summa. engh.
                                                                     giärdhe. giärdhe.
                                                       tunland. tunland. tunland. tunland. lass.
     Tiurlösa cronehemman 6, präste uthiordh 1,
     präste håpar 2:ne, crone uthjordher 5.
A. Åkeren i södhra giärdhe är sandhmylla, till                               35.
B. I norra giärdhe är och swartmylla och örjordh, till                     42.
C. I horfworna är öhrjordh, medh dhen wedh kyrkian
     och kunna berächnas, till                                                         17.
D. Engen af medhelmottigh gräswäxt, sampt
     starr i norgiärdhet, till                                                                      39.
     I södhra giärdhet,                                                                           18.

     Ingen skough är till dhenne by, intet strand-
     fijske, men muhlbete på Ahlfwaret.
                                                               ________________________
                                                                                                 94.    57.

             Grannarna.
1.  Lars Knusson, 1 crone,                           2.  9 1/3.               11 1/3.   8.
2.  Nihlz Jönsson, 1 crone,                           2.  5 1/4.                 7 1/4.   5.
3.  Biörn Jöirlesson, 1 dito,                        1.             9 5/7.    10 5/7.   5.
4.  Oloff Nihlsson, 1 dito, nembdeman,        3.  4 1/2.   7 6/7.    15 5/14.  9.
5.  Joen Pärsson, 1 dito,                              4.  5 1/4.   7 6/7.    17 3/28.  9.
6.  Pär Mårtensson, 1 dito,                          5.  2 2/3.   9 4/7.    17 5/21.  7.

               Uthjordher.
     Till Lööthz prestegårdh, crone,                     3 1/2.              3 1/2.   3 1/2.
     Rättaren i Unnesta, crone                             2 1/2.              2 1/2.   2 1/2.
     Joen Andersson, ibidem crone,                    2 1/2.              2 1/2.   2 1/2.
     Anders Pärsson i Jarpestadh1, crone,           2 1/2.              2 1/2.   2 1/2.
     Pär Larsson     }
     Jöns Joensson  } ibidem crone,                   1 1/3.               1 1/3.   1.
     Esbiörn Esbiorsson i Möörby, crone,           2 2/3.               2 2/3.    2.
                                                     ____________________________
                                                Summa.   17.     42.     35.     77.     77.

Nota Bene.
Om uthjordarna som tillhopa beståå af 11 1/2
tunland, och engh 10 1/2 lass, slåås till byn i en
massa, kan dhet dehlas sedhan emillan 7 grannar,
då hwardera bekommer 12 6/7 tunland, dhet är
åhrligit uthsädhe på hwar 8 1/2 tunland, och
engh 7 1/2 lass.___________________
1Fel för Järpestadh.