G2:130a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Jerpesta i Lööth sochn och Förebo häradh.


(Karttext:)
Dahlby eghor i Kiöpingz sohn1 mötha här.
Unesta eghor i Ahlböke sochn mötha.
Ahlfwaret möther.
Tiurlösa eghor mötha på dhenne sijdhan.
Engh.
Engh.
Engh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.___________________
1Fel för sochn.