G2:130b(Beskrivning:)
                     Descriptio.                                Horfwor. giärde. summa. engh.
                                                                     tunland. tunland. tunland. lass.
     Jerpesta cronehemman 4, af hwilka 2 hemman
     ödhe och 2 beholdna, uthjordh 1, prästehop
     een.
A. Åkeren beståår af swartmylla medh öhrjordh
     iblandh och något klappersteen, till                                        33 1/2.
B.  Horfworna af öhrjordh, mycket skarp och liggia
     nu ödhe, till                                                                           12 1/2.
C. Engen är en dehl af groff starr, och en deehl
     hårdhwall af medhelmottigh gräswäxt, till                                           32.
                                                                  _______________________  
                                                                                                  46.     32.

     Ingen skough, lijtet skarpt muhlbeete på Ahlfwa-
     ret, intet strandhfijske, uthan som andra medh
     torr sandh, i stoora Östersiöön sillfijske undher
     tijdhen.

                          Grannarna.
1.  Pähr Ohlsson, 1 crone,                                 2.   10 1/11.  12 1/11.  10.
2.  Anders Pärsson, 1 dito,                                3.     8 5/11.  11 5/11.   8.
3.  Unge Per Larsson, 1 dito ödhe,                    3.     6 8/11.   9 8/11.   6.
4.  Erich Pärsson, 1 dito ödhe,                           3.     6 8/11.   9 8/11.   6.

                          Uthjordh.
     Enckian i Nedher Wanborga, skatte,                      1 1/2.    1 1/2.   1.
     En håp till Lööthz prästegårdh,                    1 1/2.               1 1/2.   1.
                                                                    ______________________
                                                       Summa.  12 1/2.  33 1/2.   46.     32.

Nota Bene.
När desse 4 grannar wardha lijka be-
kommer hwardera 10 1/4 tunland, dhet är
7 tunland åhrligit uthsädhe, och engh 8 lass.