G2:131c(Beskrivning:)
                    Descriptio.
                            Norr.  millan.   södher.   öster.   horfwor. summa. engh.                          giärdhe. giärdhe. giärdhe. giärdhe. tunland. tunland. lass.     
                        tunland. tunland. tunland. tunland.
     Möhrby cronehemman 6.   
A. Åkeren i giardherna1 beståå   {  norre giärdhet,                   20.
     alla af lijka jordemon,            {  millan giärdhet,                   18.
     swartmylla sandhblandat.       {  södhra giärdhet,                 20.
B. Horfworna af öhr och sandjordh { östra gierdhet,
     sampt östra giärdhet medh         { medh trädhet,                 20.
     trädhet af dito jordhmon            { horfworna,                      26.
C. Engen är mästedehlen hårdhwall af medhel-
     måttigh gräswäxt, een deehl temligh
     skarpt, till                                                                                      51.
                                                             __________________________
                                                                                              104.    51.
     Ingen skogh, skarpt muuhlbeete på
     Ahlfwaret alt nedh till siöön, fijske
     i Östersiöön.

                  Grannarna.
1.  Torsten Andersson, 1 crone,    8 2/5. 2 1/4.          3 1/3. 4 1/2. 18 1/2.  9 1/4.
2.  Anders Michelsson, 1 crone,     7.    2 1/4.          3 1/3. 4 1/2. 17 1/12. 8 1/2.
3.  Nihlz Ehrsson, 1 crone,            2 2/5. 5 3/8. 4 6/7. 3 1/3. 2 1/2. 18 5/12. 9 1/4.
4.  Lars Persson, 1 dito,                        5 3/8. 4 6/7. 3 1/3. 4 1/2.  18.      8 1/4.
5.  Esbiörn Essbiörsson, 1 dito,             2 3/4. 4 6/7. 3 1/3.   5.     16.      7 3/4.
6.  Börie Jonsson, 1 dito,              2 1/5.         5 3/7. 3 1/3.   5.     16.       8.
                                              ________________________________
                               Summa.         20.    18.    20.    20.    26.   104.    51.

Nota Bene.
När desse 6 grannar warda alla lijka till eghor, delandes lijka
i alla gerdhen och hårfworna, bekommer hwardera åker in alles
17 1/3 tunland, dhet är 11 1/2 tunland åhrligit uthsädhe, och engh på
hwar 8 1/2 lass.

_______________
1Fel för giärdherna.