G2:132(Rubrik:)
Geometrisk charta af Lööthz Kyrckia och Prestegårdh i Förebo häradh.


(Beskrivning:)
                Descriptio.
                                                                                                åker. engh.
     Lööthz Prestegårdh.                                                        tunland. lass.
A. Åkeren beståår af sandjordh så i horfwor som i giärdhet, 
     till,                                                                                    12.
B. Engen af medhelmottigh hårdhwall, till                                             14.

     Ingen skough, muhlbeete på Ahlfwaret, sampt fijske i
     Östersiön som andra.


(Karttext:)
Engh.
Lööts kyrka.
Nota Bene. Dhesse begge horfwor kommer Tiuurlösa boerne till och äre
       medh dheras bys uthsädhe sammanrächnadh i hoop med horfworna.
Engh.
Stoora Ahlfwaret möther på alla sijdhor om Prästegårdhen.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.