G2:133(Rubrik:)
Geometrisk charta af Korahollms skantz i Lööth sochn och Förebo häradh.


(Beskrivning:)
                  Descriptio.

A.  Korahollms skans, nu förtijdhen    
     demolierat, hwarest befinnes wara en
     hamn till små fahrkostar och dher till
     fijske som tillförendhe hafwer af  Pethegärdzboen
     warit brukat, och dherföre gifwit 1 lispund
     giäddor i skatt.


(Karttext:)
Korahollms hamnen, 7 footh diup.
Ahlfwaret möther.
Demolerat.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.