G2:135(Rubrik:)
Geometrisk charta af Laxeby i Eggeby sochn och Slättebo häradh.


(Beskrivning:)
               Descriptio.                                      Giärdhe. trädhe. summa. engh.
                                                                    tunland. tunland. tunland. lass.
     Laxeby beståår af 3 hemman, 1 skatte och 2 crone,
             alla lijka stoora.
A. Åkeren af swart mylla medh öhrjordh beblandat,                    36.
B. Trädhet af öhrjordh och en deehl medh rödhachtigh sandh,     10.
C. Engen af skarp hårdhwall, till                                                            18.
                                                                ________________________
                                                                                                  46.     18.
     Ingen skogh, nödhtorfftigt strandfijske wedh Öster siön,
     och lijtet skarpt muhlbeete emillan byn och strandhen.

                        Grannarna.
1.  Anders Trullsson, 1 crone,                                      12. 3 1/3. 15 1/3. 6.
2.  Michel Nihlsson, 1 crone, i åhr uptagit på frijheet,    12. 3 1/3. 15 1/3. 6.
3.  Mattz Biörsson, 1 skatte,                                        12. 3 1/3. 15 1/3. 6.
                                                         _____________________________
                                                          Summa.            36.   10.   46.   18.
Nota Bene.
På hwardera kommer i åhrligit
uthsädhe 12 tunland, engh 6 lass.


(Karttext:)
Lundby eghor mötha i Löth sochn.
Kohlegutta eghor mötha i Kiöpingh sochn.
Engh.                   
Muhlbeethe.
Öster siön.
Wthmarchen.
Ytterby eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.