G2:138a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Eggeby Kyckia och by i Slättebo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
På denne sijdhan möther Sandby by.
Starr.
Öij i Kiöpingz sochn möther på dhenne sijdhan.
Hårdhwallz engh.
Eggeby.
Öster siön.
Uthmarch.
Starr.
Medhellösa by möther här i Bredhsatter1 sochn.


(Under skalan:)
Scala ullnarm.


__________________
1Fel för Bredhsätter.