G2:138b(Beskrivning:)
                   Descriptio.                                 Crone. giärdhet. summa. engh.
                                                                     hopen. medh.   tunland. lass.
                                                                   tunland. horfwan.
                                                                                  tunland.
     Eggeby Kyrckieby beståår af 8 cronehemman
     af hwilka 1 brukas undher Kiöpingz Prästegårdh,
     och crone håp 1.
A. Åkeren i giärdhet är af öhr och rödh sandjordh,                      48.
B. I horfworna rödh sandjordh,                                                   16.
C. Cronehopen af dito jordmon,                                                   5.
D. Engen skarp skenwall, och en deehl starr,                                        53.
                                                                  ________________________
                                                                                                  69.    53.
     Ingen skogh, skarpt muhlbeete emillan byn
     och siöstrandhen, men nödhtorfftigt strandfijske
     hafwa dhe i Öster siön.

                          Grannarna.
1.  Kyrckioherdhen i Kiöpingh, 1 crone,                            8.    8.       6 1/3.
2.  Zefredh Larsson, 1 dito,                                        5/7.  8.    8 5/7.  6 2/3.
3.  Bruukas af dito Zefredh Larsson, 1 dito odhe1,      5/7.  8.    8 5/7.  6 2/3.
4.  Nihlz Trullsson nembdheman, 1 dito,                     5/7.  8.    8 5/7.  6 2/3.
5.  Pär Ohlsson, ödhe och afhyst, 1 crone,                 5/7.  8.    8 5/7.  6 2/3.
6.  Simon Pärsson, 1 crone,                                       5/7.  8.    8 5/7.  6 2/3.
7.  Abraham Nihlsson, 1 crone,                                 5/7.  8.    8 5/7.  6 2/3.
8.  Anders Joensson, 1 dito,                                      5/7.  8.    8 5/7.  6 2/3.
                                                                      _____________________
                                                         Summa.            5.    64.   69.    53.
Nota Bene.
Åhrligit uthsädhe på hwar 6 tunland, engh 6 2/3 lass.


____________________
1Fel för ödhe.