G2:139a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Medelösa i Bredsätter sochn och Runesteens häradh.

Descriptionem in altera pagina vide.


(Karttext:)
Egeby eghor mötha i Egeby sochn på dhenne sijdhan.
Nu ödhe.
Engh.
Ahlfwaret möther.
Eek och små biörck skogh iblandh.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Ormögha eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.