G2:139b(Beskrivning:)
                        Descriptio.                        Horfwor. giärdhe. summa. engh.
                                                                 tunland. tunland. tunland. lass.
     Medelösa beståår af 7 hemman, 1 skatte wrak
     och 6 crone, och en håp till Giärdzlösa Prästgårdh.
A. Åkeren är een deehl sandhmylla, och en deehl
     öhrjord, till                                                                         71.
B. Horfworna af sandjordh, till                                                  7.
C. Engen af hårdh och en deehl skenwall, till                                        56.
     Ingen skogh är till dhenne by som dhe hafwa
     något gangen af, uthan alt förbudin, muhl-
     beete på Ahlfwaret.                               ________________________
                                                                                               78.       56.

                   Grannarna.
1.  Oloff Hansson, 1 crone,                                 1.     9 1/4.  10 1/4.  7 7/16.
2.  Joen Joensson, 1 crone,                                 1.   11 1/2.  12 1/2.  9 3/16.
3.  Pär Ohlsson, 1 crone,                                    1.   11 1/2.  12 1/2.  9 3/16.
4.  Nihlz Ehrsson, 1 crone,                                  1.   10 1/2.  11 1/2.  8 5/16.
5.  Borie1 Nihlsson,  1 skatte wrak,                    1.     5 3/4.   6 3/4.  4 3/8.
6.  Anders Nihlsson, 1 crone, halfft ödhe,            1.     5 1/2.   6 1/2.  4 3/8.
7.  Nihlz Åkesson, 1 crone,                                 1.     11.      12.    8 3/4.
     Ibidem 1 crone obygdt som effterskrifne fådt
     tillåtelse at deehla sigh emillan,
                     { Börie Nihlsson no 5, skatte wrak,       2 3/4.   2 3/4.  2 3/16.
     nemblgen { Pär Ohlsson no 4, crone,                     2 3/4.   2 3/4.  2 3/16.
                     { Joen Joensson no 2, crone,                 2 3/4.   2 3/4.  2 3/16.
     Een håp som lydher till Gerdzlösa Prästegårdh,                  1.       1.
                                                                    ______________________
                                                        Summa.      7.      71.     78.     56.
Nota Bene.
Om skatte hemmanett mister sin skatträtt,
och dhet obygda fördeelas lijka emillan
grannarna bekommer hwar 11 1/7 tunland,
dhet är åhrligt 7 tunland, engh 8 lass._________________
1Fel för Börie.