G2:140a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Ormögha i Bredhsätter sochn och Runesteens häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Medelösa eghor mötha här.
Ahlfwaret möther.
Bredsätra eghor mötha här på dhenne sijdhan.
Engh.
Kiödder beethe.
Beetes haga.
Kläppinge eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.