G2:140b(Beskrivning:)
                    Descriptio.                            Horfwor. giärdhe. summa. engh.
                                                                 tunland. tunland. tunland. lass.
     Ormögha beståår af 2 hemman, 1 skatte,
     och 1 crone, crone uthiordher 3, skatte uth-
     jordh 1.
A. Åkeren af sandmylla, till                                                       43.
B. Horfwan, Grön benämbdh, är af öhrjordh
     och hafwa alla bye gandherna1 hwar sin deehl
     dher uth effter proportion, såsom i selfwa
     giärdhet, till                                                                           6.
C. Engen af skarp sken och hårdhwall, till                                          20.
                                                                   ________________________
                                                                                                49.    20.
     Ingen skogh, lijtet och skarpt
     muhlbeete på Ahlfwaret.

                    Grannarna.
1.  Nihlz Månsson, skatte 1,                                2.    12 3/4.  14 3/4.  6.
2.  Nihlz Trullsson, crone 1,                                1 1/2.  11.    12 1/2.  5.

                  Uthjordher.
     Jöns Jacobsson i Bredsättra, crone,                 1/2.  4 1/4.   4 3/4.   2.
     Börgie Nihlsson i Medhlösa, skatte wrak,      1.     6 1/2.   7 1/2.   3.
     Anders Nihlsson, ibidem crone,                      1/2.  4 1/4.   4 3/4.   2.
     Mans2 Ohlsson i Bredsättra, skatte wrak,       1/2.  4 1/4.   4 3/4.   2.
                                                                   ________________________
                                                     Summa.          6.     43.     49.     20.
Nota Bene.
En twist platz som Bredsättra borne och
Ormögana twista om är 1 3/4 tunland, 3 lass höö.

Om skattehemmanett mister sin skatträtt kan dhenne bys eghor
till 16 1/3 tunland, dhet är 9 1/2 tunland åhrligit uthsädhe,
engh 7 lass.

    
____________________
1Fel för gärdherna?
2Fel för Måns.