G2:142b(Karttext:)
Ormögha eghor mötha.
Bredsätterz eghor mötha.
Engh.
Longöhre eghor mötha.
Engh.
Kiödder beete.
Wthmarch.
Gåthebo och Skeestadz eghor mötha här
Öster siöö.
Engh.
Långwijk.
Fijskebodhar.
Sijkwarps udd.
Bröstwärn.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.