G2:142c(Beskrivning:)
                  Descriptio.                                     Horfwor. giärdhe. summa. engh.
                                                                        tunland. tunland. tunland. lass.
     Kläppinge 6 cronehemman, hwar af 2 1/2 ödhe
     och 3 1/2 beholdne, 3 crone uthjorher och
     en håp till Giärdzlösa Prästegårdh.
A. Åkeren en deehl närmast kyrckian af swartmylla
     sandblandat och dhen andra åkeren är af sand-
     jordh medh stoor klappersteen iblandh och
     blifwer in alles, till                                                                           48.
B. Trädhet är af sandjordh, till                                                             17.
C. Horfworna af gruusachtigh iordh, fögha dugeligh,                             11.
C. Engen af skeenwall, och en deehl medhelmottigh
     hårdhwall, till                                                                                          55.

     Ingen skogh, muhlbeete på Ahlfwaret, och
     strandfijske i Östersiön.                               ________________________
                                                                                                          76.    55.
                           Grannarna.
1.  Joen Joensson, 1 crone ödhe,                                   1.     5 1/3.  6 1/3.  5 1/4.
2.  Oloff Eloffsson, 1 crone,                                           2.     7 1/2.  9 1/2.  6 1/3.
3.  Swen Germundsson, 1 crone ödhe,                       1 1/4. 10 1/2. 11 3/4.  8 1/2.
4.  Pär Larsson, 1 crone,                                            1 1/4.  8 1/3.   9 7/12.  7.
5.  Pär Nihlsson, skattewraak 1,                                   1/2.    4.     4 1/2.    3 1/2.
6.  Pär Ohlsson, 1 crone,                                           1 1/2.   16.   17 1/2. 12 2/3.

                       Uthjordher.
     Jöran Abramsson rättare, crone i Gåthebo,              1.     5 1/3.  6 1/3.  5 1/4.
     Oloff Hansson i Mellösa, crone,                             1 1/4.   3.     4 1/4.  2 1/2.
     Pär Ohlsson och          } tillhopa crone,                  1 1/4.   3.     4 1/4.  2 1/2.
     Joen Joensson ibidem, }
     Een håp till Giärdzlösa Prästegårdh,                                            2.       1.
                                                                       _________________________
                                                               Summa.        11.     63.     76.     55.
Nota Bene.
När nu dhesse 6 hemman få uthjordarna och gå till lijka delningh,
löper på hwar 12 1/3 tunland, dhet är 7 1/2 tunland åhrligit
uthsädhe, engh på hwar 9 lass.