G2:143b(Beskrivning:)
                 Descriptio.                                                            Åker.  engh.
                                                                                          tunland.  lass.
     Gåtebo 2 1/2 cronehemman, 2:ne crone uthjordher, och
      1 präst håp.
A. Åkeren beståår merendehlen af stenigh sandjordh
     och en deehl är medh öhrjordh iblandh, till                         35.
B. Engen af medhelmottigh hårdhwall sampt starr, till                           30.

     Till dhenne by är ingen skogh, lijtet och magert
     muhlbeete, intet strandfijske.

                    Grannarna.
1.  Jöns Andersson, 1/2 crone,                                                       5 1/2.   5.
2.  Joran1 Abramsson rättare, 1 crone,                                          7 2/3.   6 3/4.
3.  Lars Ingesson, 1 crone,                                                            9 1/2.   8.

                    Uthjordher.
     Pär Nihlsson i Kläppinge, skatte wraak,                                   8 3/4.  7 3/4.
     Swän Germunsson, ibidem crone,                                            2 3/4.  2 1/4.
     En håp till Gärdzlösa Prästegårdh,                                              5/6.    1/4.
                                                            _____________________________
                                                                    Summa.                    35.      30.
Nota Bene.
När desse uthjordher laggias2 till byn,
kan han fördehlas till 3 lijka heman, då
hwardera bekommer 11 1/3 tunland, dhet är 7 tunland
åhrligit uthsädhe, engh 10 lass.


____________________
1Fel för Jöran.
2Fel för läggias.