G2:144(Rubrik:)
Geometrisk charta af Boo i Bredsätter sochn och Runsteens häradh.


(Beskrivning:)
                 Descriptio.                                                      Åker.  engh.
                                                                                     tunland.  lass.
     Boo crone hemman 1, åbon Pär Swensson.
A. Åkeren beståår af gran sandjordh, till                             10.
B. Trädhet ligger på Ahlfwaret, af hwijt flöghsandh.               5.
C. Engen är af hårdwall, doch en deehl brukas till kiödder-
     beete, såsom och är en deehl skenwall för sin skarp-
     heet skull, kan fögha högre rächnas in alles än, till                         10.

     Ingen skogh är till dhenne gårdh, intet strandfijske,
     men lijtet skarpt muhlbete på Ahlfwaret.
                                                                                 _______________
                                                                    Summa.         15.        10.
Nota Bene.
Dhetta hemman mister sitt obygdha uthi Nedher
Sandby, och för dhet som hemma är kan ey högre
rächnas åhrligit i uthsädhe än 8 tunland.


(Karttext:)
Gåteb1 eghor mötha.
Engh.
Beetz hage.
Ahlfwaret möther.
Kiödderbeete.
Öfwer Sandby eghor mötha på dhenne sijdhan.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.
 

___________________
1Fel för Gåtebo.