G2:145a(Rubrik:)
Geometerisk charta af Bredsättra kyrckia och by i Bredsättra sochn och
        Runesteens häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Medelösa eghor mötha.
Ormöga eghor mötha här.
Engh.
Kläppinge eghor mötha.
Ahlfwaret möther.
Beetz hage.
Bredsätterz kyrckia.
Ahlfwaret möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.