G2:145b(Beskrivning:)
                      Descriptio.                                Horfwor. giärdhe. summa. engh.
                                                                       tunland. tunland. tunland. lass.
     Bredsätters kyrkieby 5 hemman, 1 skatte,
     1 prästebohl, 3 crone och en prästehåp.
A. Åkeren beståår af sandjordh, lijtet beblandat
     medh swartmylla, till                                                                 36.
     Trädhet, sandh och öhrjordh, till                                               14.
B. Horfworna af dito jordhemon, till                                              17.
C. Engen af sken och medhelmottigh hårdwall, till                                       49.

     Till dhenne by är ingen skough, men muhlbete
     på Ahlfwaret, intet strandfijske, emedhan dheras
     eghor af omliggiandhe byar icke komma
     till siön.                                                      ________________________
                                                                                                    67.       49.
                                Grannarna.
1.  Måns Ohlsson, skatte wraak 1,                              4.    9 2/3.  13 2/3.   9.
2.  Inge Larsson, crone 1,                                           3.    9 1/9.  12 1/9.   9.
3.  Eloff Ohlsson, skatte 1,                                          6.   12 8/9. 18 8/9.  12.
4.  Bredhsätters prästebohl, 1 crone,                           3.   12 8/9. 15 8/9.  12.
5.  Jöns Jacobsson, crone 1,                                        1.     5 4/9.   6 4/9.   5.
     Een hop till Gerdzlösa prästegårdh, höö                                                2.
                                                                     __________________________
                                                               Summa.       17.    50.     67.     49.
Nota Bene.
När dhe 3 cronehemman delas lijka löper på hwar i åker
10 2/3 tunland, dhet är 7 1/2 tunland åhrligit uthsädhe, engh 8 lass.