G2:147b(Beskrivning:)
                     Descriptio.                                                 Åker.  engh.
                                                                                   tunland.  lass.
     Neder Sandby cronehemman 5, af hwilka
     2 ödhe och 3 beholdne.
A. Åkeren af hwijt flöghsandh, men sombligh stäns
     lijtet öhrblandat, till                                                     27.
B. Engen af skarp hårdwall och lijtet starr, full
     medh steenbrotlor, till                                                            25.

     Ingen skogh till dhenne by, lijtet skarpt
     muhlbeete emillan byn och siön,
     nödhtorfftigt strandfijske i Östersiöön.

                     Grannarna.
1.  Oloff Ohlsson, 1 crone,                                           5 2/5.    5.
2.  Trullz Pärsson, 1 crone,                                           5 2/5.    5.
3.  Nihlz Ohlsson, 1 crone, ödhe,                                  5 2/5.    5.
4.  Måns Classon, 1 crone, ödhe,                                 5 2/5.    5.
5.  Eett obygdt, legat undher hemmanett Boo,              5 2/5.    5.
                                                                    ________________________
                                                          Summa.              27.     25.
Nota Bene.
När detta obygde kommer till bytes emillan dhesse
4 hemman, löper på hwar 6 3/4 tunland, dhet är åhrligit
uthsädhe 3 1/2 tunland, engh 5 lass.