G2:148b(Beskrivning:)
                  Descriptio.                                                              Åker.  engh.
                                                                                             tunland.  lass.
     Öffwer Sandhby cronehemman 5, af
     hwilka 3 ödhe och 2:ne beholdne.
A. Åkeren beståår af hwijt flögh och en tridiedeehl af
     öhrjordh, in alles till                                                               40.
B. Trädhe af hwijt flöghsand, till                                                 14.
C. Engen af skarp hårdhwall medh bröttlor och buskasie, till                   30.
                                                                      _________________________
                                                                                                 54.       30.
     Ingen skough är till dhenne by, nödhtorfftigt
     muhlbeete på Ahlfwaret och intet strandfijske.

                       Grannarna.
1.  Oloff Larsson i fiohl uptagen, 1 crone,                                  10 4/5.   6.
2.  Anders Elofsson, ödhe och afhyst, 1 crone,                          10 4/5.   6.
3.  Oloff Pärsson, ödhe och afhyst, 1 crone,                              10 4/5.   6.
4.  Jöns Jacobsson, ödhe och afhyst, 1 crone,                           10 4/5.   6.
5.  Oloff Andersson i fiohl uptagen, 1 crone,                              10 4/5.   6.
                                                                   ___________________________
                                                                  Summa.                  54.      30.
Nota Bene.
Åhrligit uthsädhe på hwar 5 tunland, engh 6 lass.