G2:149a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Söderby i Gerdzlösa sochn och Slättebo häradh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.