G2:149c(Beskrivning:)
                
                                                                                          Norrparten.     Södherparten.     Qwarnhorfwan.     I horfwor.     summa.     engh.
                                                                                          giärdhe.           tunland.               tunland.                tunland.        tunland.     lass.
                                                                                          tunland.             

                 Descriptio.

     Söderby beståår aff skatthemman 1, cronehemman
     8, skatteuthjorder 2, croneuthjordher 4, och een  biskopz jordh.
A. Åkeren i gärdet och norreparten, mager sandjordh,                                                                                                           50.
B. I södher parten, leermylla sandhblandat,                                                                                                                            40.
C. Qwarnhorfwan är af swaagh sandhjordh,                                                                                                                          10.
D. I horfworna är ganska skarp och mager sandjordh,                                                                                                           17.
E. Engen är aff medhelmåttigh hårdwall, till                                                                                                                                              60.
                                                                 ___________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                            117.           60.
     Muhlbeete hafwa dhe på Alfwaret
     norr om byn, men elliest ingen lägenheet.

                             Grannarna.
1.  Befallen Johan Hiellman, skatte 1,                                    5 3/4.              4 ½.                    1 1/8.                                        11 3/8.           7.
2.  Nihlz Andersson, skatte wrak 1,                                     4 5/6.                   4.                        1.                           2.               11 5/6.           6.
3.  Jöns Larsson, dito 1,                                                       5 1/12.                  4 ½.                    1 1/8.                      1 3/4..         12 ½.             6.                      
4.  Enckian Malin, crone 1,                                                   3 3/4.                   3.                        3/4.                                  3 1/4.              10 3/4.           4 ½.
5.  Anders Nihlsson, skatte wrak 1,                                     4 1/6.                   3 ½.                    7/8.                          2.               10 ½.         5.
6.  Nihlz Månsson, dito 1,                                                     3 ½.               2 ½.                    5/8.                                  1.                7 5/8.            4.                                              
7.  Jöns Nihlsson, dito 1,                                                       4 1/6.              3 ½.                    7/8.                                  1.                9 ½.             5. 
8.  Nihlz Trullsson, dito 1,                                                     5 3/4.                   4 ½.                     1 1/8.                              1 ½.           12 7/8.           7.
9.  Per Andersson, dito 1,                                                     5 3/4.                   4 ½.                     1 1/8.                              3 ½.           14 7/8.           7.

                           Uthjordher.
     Per Larsson i Hageby, crone,                                                                 2 ½.                                                                      2 ½.         1 ½.
     Jacob Jacobsson, ibidem skatte,                                                            1 3/4.                                                                                             1 3/4.           1.
     Johan Hielman her i byn, skatte,                                      2 1/12.                                                       7/16.                              1.                 3 ½.         1 ½..
     Nihlz Andersson her i byn, crone,                                    2 1/12.                                                                                                                         2 ½.            1 ½.
     Eloff Joensson i Stellinge, crone,                                      1 1/5.                                                         3/16.                                                          1 3/8.           3/4.
     Brijta Påhlzdotter i Stellinge, en biskopzjordh,                  1 3/4.                     1 1/4.                          5/16.                                                         3 5/16.          2 1/4.
     Länssman Lars Månsson i Stellinge, crone,                                                                         7/16                                                           7/16.
                                                                    __________________________________________________________________________
                                                   Summa.                             50.                   40.                     10.                         17.              117.          60.
Nota Bene.
När desse 8 grannar deelas lijka och få
cronejordherna till, bekommer hwardera
12 tunland, det är åhrligit uthsädhe 8 1/2 tunland,
engh 6 lass.