G2:150b(Beskrivning:)
                  Descriptio.       
                                         Öster giärdhe. wäster giärdhe. horfwan. summa. engh.
                                          tunland.          tunland.           tunland.  tunland. lass.

     Lindeby beståår aff skattehemman 1, cronehemman
     3 1/2, skatte wthjordher 3, crone wthiorder
     6.
A. Åkeren i östergiärdhet är aff mager sand-
     jordh,                                                                                         22.
B. I wästergiärdhet är sandjordh beblandat
     medh swartmylla,                                                                        27.
C. Horfwa äre af dito jordhemon,                                                    17.
D. Engen är halfparten ganska skarp skenwall,
     dhe öfrige är medherlmottigh godh hård-
     wall,                                                                                                     30.

     Elliest hafwer denne by skarpt muhlbeete på
     Alfwaret, men kommer intet till siöön
     på någondera sijdhan medh sine eghor.     
                                                            _______________________________
                                                                                                      66.      30.
                Grannarna.
1.  Jon Persson, crone 1,                                     3 5/6. 4 7/12. 1 1/2. 9 11/12.  5.
2.  Sone Persson, dito 1/2,                                   1 1/3. 1 2/3.    1.     4.         2.
3.  Sone Persson, dito 1,                                     2 1/2. 3 5/12. 1 1/2. 6 11/12. 3 1/2.
4.  Nihlz Larsson, skatte wraak 1,                       3 5/6. 4 1/3.  2 1/2. 10 2/3.  4 1/2.
5.  Herr commendeuren Swinhafwudh1, skatte 1, 4 5/6. 6 1/2. 11.    22 1/3.  8.

                Uthjordher.
     Herr commendeuren, skatte,                                   2 1/6.            2 1/6. 1 1/2.
     Eloff Joensson i Stellinge, crone,                              2.                 2.       1.
     Jacob Jacobsson i Hageby, skatte,                          2 1/3.          2 1/3. 1 1/2.
     Lars Ohlsson i Stellinge, crone,                        2.                        2.    1 1/2.
     Nihlz Larsson her i byn, crone,                        2.                        2.    1 1/2.
     Jöns Larsson i Södherby, crone,                      1/2.                    1/2.
     Befallning Johan Hielman, ibidem skatte,         1/4.                    1/4.
     Nihlz Andersson, ibidem crone,                       1/4.                    1/4.
     Per Larsson i Hageby, crone,                          5/6.                    5/6.
                                                ___________________________________
                                              Summa.                 22.    27.    17.    66.    30.
Nota Bene.
När desse 3 1/2 cronehemman lijka fördehlas och få croneuthiordherna,
löper på hwar heel 11 1/7 tunland, dhet är 8 tunland åhrligit uthsädhe,
engh 6 lass, dhen halfwa får 5 4/7 tunland  åhrligit,
och engh 3 lass.


______________________
1Fel för Swinhahufwudh?