G2:151a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Hageby i Giärdzlösa sochn och Slättbo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Lindeby eghor mötha här på dhenne sijdhan.
Hagen.
Eekeskogh.
Södherby eghor mötha.
Ahlfwaret möther.
Beetzhaga.
Jämgiö eghor mötha.
Engh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.