G2:151b(Beskrivning:)
               Descriptio.                          
                                                              Giärdhe. hagen. horfwor. summa. engh.
                                                             tunland. tunland. tunland. tunland. lass.
     Hageby beståår aff skatte 4,
     cronehemman 3 1/2.
A. Åkeren i giärdhet är aff swartmylla
     sandblandat till en deehl, en dehl
     sandmylla medh leerjordh iblandh,                                               60.
B. Hageby hagen beståår aff swartmylla
     sandblandat, till                                                                          10.
C. Hårfworna äro ganska skarpa, och beståå aff
     grundh Ahlfwari jordh och kunna
     sällan brukas medh någon nytta,                                                 20.
D. Engen är ganska ringa, doch medhelmottigh
     hårdwall,                                                                                               33.

     På uthmarcken är lijten och ganska skarp
     beetees march wäster om byn, komma
     ey heller till siön med sijna eghor, ey
     heller hafwa dhe andra lägenheeter.             _________________________
                                                                                                       90      33.
                Grannarna.
1.  Jacob jacobsson, skattehemman 1,               7 1/2. 1 1/5.   1       9 9/10.   4.
2.  Per Larsson, skatte wrak 1,                         8 1/2. 1 3/10. 3 1/2. 13 3/10.  5.
3.  Jöns Eloffsson, crone 1/2,                              3 3/40.          2 1/2.  6 1/4.    2.
4.  Lars Ohlsson, skatte 1,                                   8.    1 3/10. 3 1/2. 13 3/10. 4 1/2.
5.  Torsten Eloffsson, skatte 1,                             9.       1/5.    2.    11 1/5.  5.
6.  Lars Torstensson, skatte 1,                           8 1/4.   4.     3 1/2. 15 3/4.  4 1/2.
7.  Mattz Olsson, crone 1,                                 7 1/2.           2 1/2.   10.      4.
8.  Per Bengtsson, crone 1,                                7 1/2.           1 1/2.    9.       4.
                                                             ___________________________
                                                         Summa.    60.     10.     20.     90.     33.
Nota Bene.
När desse 3 1/2 cronehemman aqveras, löper dhet 11 tunland,
på hwart helt hemman, dhet är 8 tunland åhrligtt uthsädhe,
engh 4 1/7 lass, på dhet halfwa kommer halfparten
nembligen 5 1/2 tunland, dhet är årligtt 4 tunland, och engh 2 1/7 lass.