G2:153a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Kyszby i Giärdslösa sochn Runsteens häradh.

Descriptionem in altera pagina vide.


(Karttext:)
Ahlfwaret möther på alla sijdhor om dhenne bysens hägnadh.
Engh.
Eek och biorcke1 skogh.
Inhyses.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.
__________________
1Fel för biörcke.