G2:155a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Styrlinge i Giärdzlösa sochn och Runsteens häradh.

Descriptionem in altera pagina vide.