G2:155c(Beskrivning:)
                   Descriptio.                                      Giärdhe. hårfwor. summa. engh.
                                                                          tunland. tunland. tunland. lass.
     Styrlinge beståår af 14 1/2 hemman,
     af hwilka 3 skatte wrak, 11 1/2 crone.
A. Åkeren i giärdhet är een deehl leermylla
     jordhblandat, till                                                                          96.
B. I horfworna är öhrjordh, och en stoor
     deehl hwijt sandjordh, till                                                             70.
C. Engen är nordest i giärdhet hårdwall
     ganska skarp, stenigh och barskogh, sampt
     medh måssar iblandh,               }
     Södher giardhet1 är små starr,  }  in alles till,                                         75.

     Något muhlbeete på uthmarchen emillan gerdet
     och siön, så och litet fiske, men ingen strand-
     giödzel, för dhe dher uthom föreliggiandhe
     holmar, hwilka dhen samma afhålla.

                        Grannarna.
1.  Pär Joensson, crone 1,                                            3 1/2.   6.    9 1/2.    3.
2.  Nihlz Persson, dito 1,                                              6 1/2.   6.   12 1/2.   5.
3.  Måns Nihlsson, dito 1,                                            6 1/2.  3 1/2. 10.      5.
4.  Eloff Joensson, dito 1,                                               4.       4.     8.      3.
5.  Nihlz Andersson, skatte wrak 1,                               7.       2.     9.      5.
6.  Pär Mattsson, dito 1,                                                7.   3 1/2.  10 1/2.  5.
7.  Lars Nihlsson, dito 1,                                              7 1/2.   8.   15 1/2.   6.
8.  Jöns Hansson, skatte wrak 1/2,                                  5.      3.      8.      6.
9. Mattz Pärsson, skatte1 wrak,                                  7 1/2.    3.  10 1/2.   6.
10. Söne Pärsson, skatte 1 wrak,                                7 1/2.  5 1/2.  13.     6.
11. Ohl Andersson, skatte wrak ödhe 1/2,                   7 1/2.  6 1/2.  14.     6.
12. Pär Holstensson, skatte wrak 1,                             6 1/2.  3 1/2.  10.     5.
13. Nihlz Nihlsson, skatte wrak 1,                               7 1/2.  5 1/2.  13.     6.
14. Lars Olsson, skatte wrak 1,                                      5.   5 1/2.  10 1/2. 4.
15. Hans Månsson, dito 1,                                            7 1/2. 3 1/2.   11.    6.
     Nihlz Nihlsson i byn, een tompt för serdeles skatt.                1.      1.
                                                               _____________________________
                                                            Summa.           96.    70.     166.     75.
Nota Bene.
Della2 15 lijka giordhe, bekomma
hwardera 11 1/15 tunland, dhet är för hårfwornas
oährliga bruk skull 7 tunland åhrligt uthsädhe,
och engh 5 lass.


________________
1Fel för giärdhet.
2Fel för dehla.