G2:156a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Gierdzlösa by i Gierdzlösa sochn och Runsteens häradh.

Descriptio in altera pagina videat.


(Karttext:)
Giärdslösa Lagårdz eghor mötha.
Sätra eghor mötha.
Engh.
Öster siön möther här nedhan före.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Engh.
Engh.
Öfwer Bägeby eghor mötha på dhenne sijdhan.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.