G2:156b(Beskrivning:)
                 Descriptio.                                  tompter eller.
                                                                         horfwor. giärdhe. summa. engh.
                                                                         tunland. tunland. tunland. lass.
     Giärslösa by beståår af cronehemman 9,
     präste bohl 1, af hwilka hemman 1 är ödhe och 1 skatte.
A. Åkeren i gerdet nermast byn är aff sandmylla
     swartblandat, till                                                                        42.
     Wästerigiärdhet är swartmylla och örjordh, till                            49.
B. I hagen öster om byn sampt tompterna är hwijt
     sandjordh, mycket mager,                                                         15.
C. Engen är een deehl små starr, en dehl medhel-
     mottigh hårdwall, till                                                                             60.

     Ingen uthmarch, uthan wedh strandhen, mycket ringa
     och skarp, så och lijtet fiske i siöön.           _________________________
                                                                                                     106.    60.
                    Grannarna.
1.  Jon Knusson, skatte wrak 1,                                       12 1/2.  12 1/2.    8.
2.  Oloff Trullsson, dito 1,                                                 11 3/4.  11 3/4.    7.
3.  Pär Nihlsson, crone 1,                                                    8.         8.        5.
4.  Pär Andersson, skatte wrak 1,                             1/2.   9 1/4.    9 3/4.   5 3/4.
5.  Lars Elofsson, dito 1,                                            1/2.   9 1/2.    10.       6.
6.  Hans Kastensson, crone 1,                                   3/4.     7.      7 3/4.     4.
7.  Clas Zemblou, dito 1 ödhe,                                   1/2.     8.      8 1/2.     5.
8.  Måns Månsson, skatte wrak 1,                             3/4.   7 1/2.   8 1/4.   4 1/4.
9.  Eloff Bengtsson, skatte 1,                                   1 1/2.    11.   12 1/2.   6 1/2.
10. Prästegårdhen,                                                  4 1/2.  12 1/2.   17.     8 1/2.
                                                                      _________________________
                                                            Summa.       9.      97.      106.      60.

Nota Bene.
När dessa 8 cronehemman dehlas lijka bekommer hwardera 9 1/2 tunland,
dhet är 7 tunland åhrligit uthsädhe, engh 5 1/2 lass.