G2:159a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Runsberga i Gierdzlösa sochn och Runsteens häradh.

Descriptio in altera pagina videat.