G2:160b(Beskrivning:)
                   Descriptio.                                                         Åker.  Engh.
                                                                                         tunland.  lass.
     Högtompta 2 cronehemman, af hwilka
     1 ödhe medh någre gambla huus sampt
     en håp som lydt till Qwichztorp.
A. Åkeren beståår så i horfwor som i giärdherna af
     rödh öhrjordh, in alles till,                                                  23.
B. Engen är deehlz medh eek och hasselskogh öfwer-
     wuxen, deehlz släät och medhelmottigh gräs-
     wäxt, till                                                                                       19.

     Ingen skogh som dhe få bruka uthan alt för-
     budin, nödhtorfftight muhlbeete, intet
     strandfijske.

                             Grannarna.
1.  Pär Bengtsson, crone1,                                                    11.       9.
2.  Oloff Larsson, crone 1 ödhe,                                            11.       9.
C.  En håp till Qwichztorp,                                                      1.       1.
                                                                     _________________________
                                                     Summa.                           23.     19.

Nota Bene.
Åhrligit uthsädhe på hwar 6 tunland,
engh 9 lass.