G2:161a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Jordeslätt i Gierdzlösa sochn och Runsteens häradh.

Descriptionem in altera pagina vide.


(Karttext:)
Eeke skogh.
Engh.
Ahlfwaret möther på alla sijdhor om dhenne by.
Engh.
Norrgiählet.
Steen backa.
Eeke skogh.
Engh.
Qwarngiählet.
Engh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.