G2:161b(Beskrivning:)
                Descriptio.                                          i norr.    i qwarn
                                                             horfwor. giärdhe. giärdhe. summa. engh
                                                             tunland. tunland. tunland. tunland. lass.
     Jordeslätt cronehemman 4,
     uthiordh 1 crone.
A. Åkeren är af rödh moojordh, till                                                 13.
     I norre giärdhe.
B. I Qwarngiärdhe är rödh moojordh,
     något öhrblandat,                                                                      11 1/2.
C. Horfwa är af mager rödh öhrjordh, till                                        13.
D.  Engzwallen i norrgiärdhe är endeehlz
     af skarp skenwall, endeehlz är fuller     
     medhelmottigh godh gräswäxt, men
     störste deehlen eekeskogh och buskasie
     bewäxt. I södre engen är starr
     och kan begge engiarna ey högre
     berächnas in alles, än till                                                                     24 1/2.
                                                                        ________________________
                                                                                                  37 1/2.  24 1/2.
     Elliest är till dhenne by ingen skogh
     som dhe fåå bruka sigh till nytta, uthan
     alt förbudin, skarpt muhlbeete på
     Alfwaret, och intet strandfiske.

                    Grannarna.
1.  Nihlz Aronsson, crone 1,                               3 3/12. 3 3/12. 2 9/12. 9 3/12.  6.
2.  Jöns Nihlsson, crone 1,                                 3 3/4.  3 3/4.     3.    10 1/2.   7.
3.  Erich Jönsson, crone 1,                                 2 3/4.  2 3/4.   2 3/6.    8.       5.
4.  Knut Joensson, crone 1.                               3 3/12. 3 3/12. 2 9/12.  9 3/12.  6.

                 Uthiordh.
     Nåns1 Nihlsson i Styllinge, 1 crone uthiordh.                       1/2.      1/2.     1/2.
                                                                      _________________________
                                                      Summa.     13.     13.  11 1/2.  37 1/2.  24 1/2.
Nota Bene.
Dhesse eghor dehlas emillan 4 hemman, och kommer
på hwar 9 3/8 tunland, dhet är 6 1/2 tunland åhrligit
uthsädhe, engh på hwar 6 1/8 lass.


_______________
1Fel för Måns?