G2:164c(Beskrivning:)
                   Descriptio.                                                                   Wij.            norr.         södher.
                                                                                                       giärdhe.     giärdhe.     giärdhe.     summa.     engh.
                                                                                                       tunland.     tunland.     tunland.     tunland.     lass.

     Longelööth beståår af 13 hemman, 2:ne skatte,
     och 11 crone, crone uthjordher 3, sampt
     3 håpar som lydha till Longelööthz
     Prästegårdh.
A. Åkeren i Wij giärdhet är af sandjordh,                                                                                              21.
B. I norr giärdhet är sandhjordh, men östr i giärdhe
     öhr jordh,                                                                                                                                        44.
C. Södher giärdhe af dito jordhemon medh
     en håp,                                                                                                                                            73.
D. Engen är af medhelmottigh gräswäxt till en
     deehl, doch medh eekeskogh och buskasie bewäxt,
     och en deehl starr, som kan in alles berächnas till,                                                                                             88.

     Nödhtorfftigt muhlbeete på wästre sijdhan om byn,
     såsom och på östre sijdhan wijdh siöön, nödhtorffigt
     strandfijske och siögiödzel, och inga andra
     härligheeter.                                                  ______________________________________________________
                                                                                                                                                             138.        88.
                  Grannarna.
1.  Lars Månsson, 1 skatte, hafwer en horfwa om 4 tunland,           9 3/16.        7 4/9.                               20 9/14.  10 1/4. 
2.  Anders Trullsson, 1 skatte wraak,                                                               9 3/7.                                          9 3/7.        6.
3.  Johan Keyser, 1 skatte wraak ödhe,                                                           4 5/7.               5 ½.             9 6/7.         6 ½.
4.  Pär Carlsson, 1 skatte wrak,                                                     2 5/8.             3 13/14.        2 17/18.            9 ½.       6.
5.  Joen Ohlsson, 1 skatte,                                                             9 3/16.            9 3/7.                                  18 4/7.      12.
6.  Nihlz Järlesson, 1 crone,                                                                             4 1/3.               3 2/3.                 8.           5 ½.
7.  Biörn Mattsson, 1 skatte wrak,                                                                   4 5/7.               4 3/7.                 9 1/7.        6.
8.  Oloff Swensson, 1 crone,                                                                                               7 1/4.                 7 1/4.        5.
9.  Nihlz Swensson, 1 crone,                                                                                               5 ½.              5 ½.      3 ½.
10. Måns Gabrielsson, 1 crone,                                                                                           5 ½.              5 ½.      3 ½.          
11. Oloff Andersson, 1 skatte wrak,                                                                                   11 3/4.               11 3/4.      8.
12. Olof Ohlsson, 1 skatte wrak,                                                                                        8 8/9                   8 8/9.         6.
13. Oloff Pärsson, 1 crone,                                                                                                 5 ½.              5 ½.      3 ½.

                Uthjordher.
     Pär Larsson i Himmelzberga skatte wrak,                     }                                               3 2/9.                  3 2/9        2.
     Lars Pärsson, ibidem eller Nihlz Larsson, skatte wrak, }
     Pär Nihlzsson, ibidem skatte wrak,                                                                               2 2/9.                   2 2/9.       1 ½.
     Oloff Larsson i Folkeslundha, crone,     }
     Pär Månsson, ibidem crone,                 }                                                                       3 2/3.                   3 2/3.        2 ½.
                                                                ___________________________________________________________  
                                                                                                    21.               44.              69.                138.       88.
E. Twenne håpar som
     lydha till Långelööthz Prestegårdh,                                                                                                            5.       6.


Nota Bene.
När dhesse 11 cronehemman
wardha lijka dehlte, be-
kommer hwar åker in
alles till 9 tunland, dhet är
6 tunland åhrligit uthsädhe,
engh 6 lass.