G2:165a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Folkeslundha i Longelööth sochn och Runsteens häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.