G2:166a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Biörkerum i Långelööth sochn och Runstens häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Ahlfwaret möther.
Himmelsberga eghor mötha här.
Engh.
Mossa.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Mossa.
Wattsqwalta.
Sqwaltqwarn.
Mossa.
Engh.
Leerkaka eghor mötha i Runsteen sochn.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.