G2:167a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Himmelsberga i Longelööth sochn och Runsteens häradh.