G2:167c(Beskrivning:)
                    Descriptio.                                    Horfwor. giärdhe. summa. engh.
                                                                          tunland. tunland. tunland. lass.
     Himmelsberga beståår af 4 hemman,
     af hwilka 3 cronehemman, och 1 lydher till
     Longelöötz Prästegårdh, sambt 4 crone uthjordher,
A. Åkeren beståår af moojordh och öhr, temmeligh stenigh
     och medh rör iblandh, till                                                             39.
B. Horfworna äre af dito jordhemon, till                                          11 1/2.
C. Engen af skarp skeenwall medh buskasie bewext, till                               31.
                                                                        _________________________ 
                                                                                                      50 1/2.  31.
     Her till är muhlbeete nödhtorfftigt wester om byn,
     men intet strandfijske, ey heller siögiödzel, eller
     några andra commoditeter och härligheeter.

                                Grannarna.
1.  Per Nihlsson, 1 crone,                                       2 1/2.  10 2/5.  12 9/10.  8 2/3.
2.  Pär Larsson, 1 crone,                                        3.        6 4/5.    9 4/5.    5 2/3.
3.  Lars Persson, 1 crone,                                      2.        6 4/5.    8 4/5.    5 2/3.
4.  Lagdt undher Långlööthz Prästegårdh, 1 crone, 4.        6 4/5.   10 4/5.   5 2/3.

                            Uthjordher.
     Oloff Larsson i Folkeslundha, crone,                             2/5.       2/5.      1/3.
     Nihlz Månsson i Åstadh, crone,                                    4/5.       4/5.      2/3.
     Måns Ohlsson i Biörckerums, crone,                                                    2/3.
     Pär Ohlsson i Dystadh och Runsteen sochn, crone,       4.          4.       3 1/2.
D. Een håp till Longelöötz Prästegårdh,                               3.          3.        1/3.
                                                               ____________________________
                                                       Summa.          11 1/2.  39.     50 1/2.   31.
Nota Bene.
När dhesse 3 cronehemman fördehlas lijka och få
crono uthjorderna till, löper på hwar 12 1/3 tunland,
dhet är 8 tunland åhrligit uthsädhe, engh 8 lass.