G2:168a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Åstadh i Longelööth sochn och Runsteens häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Ahlfwaret.
Eeke skogh.
Qwijkztorpz eghor mötha.
Engh.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Ahlfwaret.
Beethes haga.
Ahlfwaret möther.
Kalf täppa.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.