G2:168b(Beskrivning:)
                   Descriptio.                                                     Åker.  engh.
                                                                                     tunland.  lass.
     Åstadh beståår af 3 1/2 cronehemman.
A. Åkeren beståår i giardhet1 af öhrjordh, något
     swartmylla iblandh, och hallbotten undher, till              34 3/4.
B. Engen är en deehl af medhelmottigh gräswäxt,
     men medh eek och buskasie bewäxt, och en deehl
     af starr, in alles till,                                                                   44 1/4.

     Till dhenne by finnes ingen skogh, intet strand-
     fijske, men medhelmottigt muhlbethe på Ahlfwa-
     ret, och inga andra commoditeter.

                   Grannarna.
1.  Oloff Pärsson, 1/2 crone,                                               4.      5 1/2.
2.  Nihlz Månsson, 1 crone ödhe,                                       8.       10.
3.  Lars Swensson, 1 crone,                                               7.         9.
4.  Capiten Christian Rosengårdh, 1 crone ödhe,               10.       12.

                  Uthjordher.
     Hans Smeedh i Biörckerum, crone,                                2.        1 1/2.
     Lars Månsson, ibidem crone,                                         2.        1 1/2.
     Nihlz Pärsson i Dysta och Runsten sochn, skatte,                      3 3/4.
     Hindrich Joensson i Höxerum2, nu crone sub signo NB.     1/4.
     Een håp till Longlöthz Prästegårdh,                                 1 1/2.   1.
                                                             ____________________________
                                                        Summa.                   34 1/2.   44 1/4.
Nota Bene.
Dhesse 3 1/2 cronehemman aqveras, kommer
på hwar 9 3/7 tunland, dhet är 6 1/2 tunland
åhrlig åker, engh 11 1/2 lass, och dhet
halfwa 4 5/7 tunland in alles, och engh 5 3/4 lass,
åhrlig 3 1/4 tunland.

_______________
1Fel för giärdhet.
2Fel för Högerum?