G2:169a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Qwijkztorp i Longelööthz sochn och Runsteens häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Höghtompta eghor i Giärdzlösa sochn mötha.
Åstadhz eghor mötha.
Engh.
Eeke skogh.
Skualt qwarn.
Kalftäppa.
Ahlfwaret möther.
På dhenne plaan är gårdzens uthmarch och är en stoor starrmossa.
Ahlfwaret möther.
Ahlfwaret möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.