G2:169b(Beskrivning:)
                  Descriptio.                                                             Åker.  engh.
                                                                                            tunland.  lass.
     Qwijkstorp cronehemman 1 eenstakat, en enghz
     tuhjordh till Longelööthz Prästegårdh, och
     en dito till Åstadh.
A. Åkeren beståår af grundh rödhachtigh moojordh, något
     öhrblandat medh flijsbotten undher, till                                  11.
B. Engen af medhelmottigh gräswäxt och en deehl medh eek och
     buskasie bewäxt och mycket flijsachtigh botten, kan
     in alles berächnas, till                                                                       20.

     Ingen skogh, intet strandhfijske, lijtet muhlbeete på wästre
     sijdhan om gårdhen.

                            Åboen.
     Capitein Christian Rosengårdh, 1 crone,                               11.      10.

                           Uthjordher.
     Till Långelöötz Prästegårdh, uthi engh allenast,                                 6 2/3.
     Till Rosengårdz ödheshemman Åstadh, crone i engh,                       3 1/3.
                                                                              ______________________
                                                                    Summa.                11.      20.
Nota Bene.
Åhrligit uthsädhe på dhenne gårdh är
7 tunland skarp åker, engh medh uthjordhen 13 1/3 lass.