G2:170a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Ismanstorp i Longelööth sochn och Runsteens häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Abbenetorpz eghor i Höxerums1 sochn mötha här.
Ahlfwaret möther.
Stoor eeke skogh.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Engh.
Beetz haga.
Eeke skogh.
Ahlfwaret möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.

______________
1Fel för Högerums?