G2:171a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Leerkaka i Runstens sochn och häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Folkeslunda eghor i Longelööthz sochn mötha.
Ahlfwaret möther.
Starr mossa.
Engh.
Baggegiärdhet.
Östergiärdhet.
Kiudder beeth.
Byens uthmarch.
Öster siöö.
Engh.
Eek och hassel skogh.
Westergiardhet1.
Engh.
Engh.
Mossa.
Biärby eghor mötha här.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


____________________
1Fel för westergiärdhet.