G2:172b(Beskrivning:)
                  Descriptio.                                                                Öster gierdet     Öster girdet     Swartwälle     Lilla håpen     Medel håpen     Södher håpen    Ingemotårfwen    Summa.    Engh.
                                                                                                   noor parten.      södra parten.   tunnland        tunnland        tunnland.           tunnland            tunnland              tunnland   lass.
     Biärby beståår aff skattehemman 2, crone                               tunnland              tunnland
     hemman 5 heela och 2 halfwa.
A. Åkeren i Swartwälldet beståår aff rödh sandjordh,                                                                                                                                                                                          30.
B. I Biärby wästergierdhe är rödh öhrjordh wästeruth,
     österst i samma gierdhe är sandjordh, in alles,                                                                                                                                                                                                 72.
C. I öster giärdhet är och sandmylla, till                                                                                                                                                                                                               32 1/2.
D. Engen i Swartwäldet är skarp hårdwall, een deehl
     groff starr, till                                                                                                                                                                                                                                                                  16.
E. Engen i wästergiärdhet är af medelmåttigh hårdwall,                                                                                                                                                                                                          39.
F. I öster giärdhet är och medhelmottigh godh hårdhwall,                                                                                                                                                                                                      26.
                                                                                __________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                          134 1/2.      81.
     Dhenne by hafwer sitt muhlbeete på siösijdhan,
     så som och nödhtorfftigt strandfiske i Östersiöön.

                           Grannarna.
1.  Bengt Swensson, skatte 1,                                                                                                      12 ½                                                                                    1/4                                 12 1/4          6 2/3
2.  Per Larsson, skatte 1,                                                               1 ½                                        5 5/8                     3 5/7                  6 6/7                         3                     1/4                                 21            12 ½
3.  Jon Persson, crone 1,                                                               1 ½                                         5 5/8                    2 3/7                                                                                    1/4                                 9  6/7            7
4.  Per Joensson, crone 1,                                                              3                                                                   2 3/7                 4 5/7                                           1/4                                 10 3/7            8
5.  Per Andersson, dito 1,                                                              3                                                                   1 6/7                  3 3/7                          3                     ½                          11 ½         8 ½
6.  Lars Jonsson, dito 1,                                                                                         3 3/4                                                   1 6/7                  3 3/7                         3                            3/4                                 12 11/14        7 1/8                  
7.  Christopher Closterhemman 1/2,                                               3                       1/3                                                                                                                                                                                          3 1/3              4
8.  Holsten Clemsson, crone 1/2,                                                                             3 3/4                    3 3/4                                                                                                                  3/4                                  8 1/4              2/3
9.  Anders Jönsson, crone 1,                                                                                  3 3/4                                                                                    1 ½                  3/4                                  6            3  ½                                 

                        Uthjordhar.
     Nihlz Jonsson i Dystadh, skatte,                                                                        1 1/7                                       1 6/7              3 3/7                                                      3/4                          7 6/7          4                                                                Per Ohlsson i Leerkaka, crone,                                                                         1 1/7                                       1 6/7              3 3/7                                                  3/4                         10 6/7        5 ½
     Gamla Oloff Persson i Dystadh, crone,                                                                                    5/6                                                                                      1 ½                                                       2 1/3            1 1/6
     Per Larsson, ibidem crone,                                                                                                      5/6                                                     4 5/7                                                                                                5 4/7            2 4/9
     Oloff Pärson, ibidem frälse,                                                                                                      5/6                                                                                                                                                               5/6                4/9
     Per Ohlsson, ibidem crone,                                                                                                                                                                           4                                                     4              2
     Anders Clemsson i Norre Runsten, skatte,                                                                                                                                                     3                                                     3             1 ½
     Hustru Annika Corres frelsejordh, brukas af Per Larsson                                                                                                                             
     och Per Jönsson her i byn,                                                                                                                                                                             4                                                    4               2
                                                               ______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                Summa.         12.                  15 1/3.             30.                 16.                 30.                     26.                   5.                            134 1/3.     81.
Nota Bene.
När desse 5 heela och 2 halfwa cronehemman i Bierby tijlijka medh uthjordarna, och dheras
hårfwor slåås uthi en mossa, kommer dhe 2 cronehemman i Dysta, gamla Oloff Persson, och
Jacob Persson gå medh desse till dehlningz, så att alla cronehemman i Biärby her effter
fördehlas emillan 8 heela hemman lijka, då hwardera får 11 1/8 tunland, dhet är 7 1/2 tunland
åhrligtt uthsädhe, och engh 6 lass, medh horfwor och alt.


(Tabellhuvudet:)
Östergiärdhetz norr part, tunland.
Östergiärdetz södre part, tunland.
Swartwälle, tunland.
Lilla håpen, tunland,            }
Milln håpen, tunland,           }          wäster-
Södher håpen, tunland,       }          giärdhet.
Ingemo hårfwan, tunland,    }
Summa, tunland.
Engh, lass.