G2:174a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Runsteens Kyrckia och by i Runsteens sochn och häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Norr Runsteens eghor mötha på dhenne sijdhan.
Nygiärdhe.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Öster siöö.
Runsteens kyrka.
Uthmarch.
Engh.
Spiuterums eghor mötha.
Loppersta eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.