G2:175a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Loppersta i Runstens sochn och häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Södher Runsteens eghor mötha.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Engh.
Öster siöön.
Uthmarck.
Engh.
Ahlfwaret möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.